Mistrovství české republiky v orientačním běhu na dlouhé trati, 16.4. 2005, Brno-Autokemp Obora
Menu
Závod
Lidé
Odkazy
 
Rozpis

(pdf verze dokumentu)

Rozpis

Mistrovství ČR na dlouhé trati
Veteraniáda ČR na dlouhé trati
Oblastní žebříček Brněnské,Hanácké,Slezské a Valašské oblasti
konané pod záštitou
hejtmana Jihomoravského kraje Ing.Stanislava Juránka
primátora města Brna PhDr.Richarda Svobody
starosty městské části Brno-Bystrc Ing.Svatopluka Beneše
rektora MZLU v Brně prof.Ing.Stanislava Procházky,DrSc.-

Pořadatel

VSK MZLU Brno - oddíl orientačního běhu ( z pověření ČSOB)
Ředitel závodu: Emil Bauer
Hlavní rozhodčí: Jiří Urválek
Stavitelé tratí: Jaroslav Dokoupil - mistrovství a veteraniáda ČR, Zdeněk Mazal - oblastní žebříček a příchozí

Datum

sobota 16.dubna 2005

Druh závodu

denní závod s intervalovým startem

Kategorie

MČR D18,H18,D20,H20,D21,H21
Veteraniáda D35,H35,D40,H40,D45,H45,D50,H50,D55,H55,H60
Oblastní žebříčekHDR(rodiče s dětmi),D10N(fáborky),H10N(fáborky), D10C,H10C,D12C,H12C,D14C,H14C,D16C,H16C, D18C,H18C,D21C,H21C,D21D,H21D,D35C, H35C,D40C,H40C,D45C,H45C,D50C,H50C,D55C, H55C,H60C,H65C T3,T5
V případě malého počtu přihlášených u oblastního žebříčku si pořadatel vyhrazuje právo některé kategorie případně sloučit.

Přihlášky

Do 4.dubna 2005 pomocí systému http://www.obhana.cz/Prihlasky.asp, vyjímečně e-mailem(povinný formát) na adresu: prihlasky@vsk-mzlu.org.
Právo startu na Mistrovství ČR dle prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB pro r.2005.

Vklady

 do 4.4.do 11.4.po 11.4.při prezentaci
   dle možnosti
pořadatele
 
MČR a Veteraniáda140,-Kč200,-Kč280,-Kčnelze
OŽ žactvo20,-Kč30,-Kč40,-Kčnelze
OŽ ostatní40,-Kč60,-Kč80,-Kčnelze
Příchozí(T3,T5)40,-Kč60,-Kč80,-Kč80,-Kč
Půjčovné čipu 40,-Kč (brněnská oblast 10,-Kč) splatné při prezentaci.Za ztrátu čipubude účtováno 700,-Kč.
Vklady zasílejte do termínu přihlášek na účet č.372818903/0300 u ČSOB Brno,Šumavská.
Variabilní symbol uveďte ve tvaru 1010xxxx kde xxxx značí číslo oddílu dle adresáře ČSOB.V případě platby složenkou název účtu Petra Chroustová,adresa účtu Brno,Šumavská.

Centrum

Brno-Bystrc,autocamp Obora na Brněnské přehradě (na pravém břehu)

Prezentace

v centru do 9,00 hod

Start 00

10,00 hod

Mapa

Veveří 1:15000, interval vrstevnic 5m, stav březen 2005,pro všechny kategorie upravena vodovzdorně.Kartografové Zdeněk Lenhart,Evžen Cigoš.

Terén

Kontinentální terén ve výšce 300-450 m n.m.,členitý, s plochým hřebenem ve východo-západním směru ze kterého spadají na jih i sever příčná údolí,na se- ver strmější.Hustá síť cest,les smíšený,pestrá vegetace,zajímavé porostové detaily,v severních svazích kamenité oblasti.

Vzdálenosti

centrum - startdo 1500 m
centrum - cíl0 m
centrum - parkoviště0 m

Systém ražení

Elektronický systém Sportident pro všechny kategorie

Předpis

závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB pro rok 2005

Protesty

jen písemně hlavnímu rozhodčímu a doložené vkladem 200,-Kč

Ubytování

pořadatel nezajišťuje.Ubytování je možné přímo v centru v chatkách ( 160 lůžek , 200,-Kč/os/noc s povlečením;150,-Kč/os/noc s vlastním spacím pytlem).
objednávka: www.autocampobora.cz/index.php

Občerstvení

v centru závodu běžný sortiment( pivo, nealko, káva,čaj,cukrovinky, párky,klobásy atd.)

Informace

webové stránky závodu mcr.vsk-mzlu.org po 20 hod řediteli závodu 546221471(mobil 604213260)

Upozornění

provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.V centru je prostor pro postavení oddílových stanů ( doporučujeme)!

Rozpis byl schválen soutěžní komisí OB ČSOB dne 4.února 2005.


Emil Bauer,
ředitel závodu
Jiří Urválek
hlavní rozhodčí


úvodní strana