Mistrovství české republiky v orientačním běhu na dlouhé trati, 16.4. 2005, Brno-Autokemp Obora
Menu
Závod
Lidé
Odkazy
 
Pokyny

(pdf verze dokumentu)

Pokyny

Mistrovství České republiky a Veteraniáda České republiky v orientačním běhu na dlouhé trati
1.kolo Continental cupu, závod HSH Rankingu,
oblastní žebříček Brněnské, Hanácké, Slezské a Valašské oblasti

Datum konání

16.duben 2005

Zařazení do soutěží

Denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol,závod HSH Rankingu (koeficient MČR 1,08, oblastní žebříček 1,00), žebříčkový závod Brněnské, Hanácké, Slezské a Valašské oblasti

Pořadatel

VSK MZLU Brno, oddíl orientačního běhu

Centrum závodu

Brno - Bystrc , autocamp Obora na Brněnské přehradě
možnost postavení oddílových stanů ( doporučujeme)

Příjezd a parkování

Příjezd osobními auty a autobusy z dálnice D1 exit 178 Ostrovačice směr Veverská Bitýška (Kuřim, Tišnov), po cca 8km (část Nové Dvory) odbočit vpravo směr Brno-Bystrc a kolem hradu Veveří a přehrady po cca 5km auto-camp Obora. Parkování osobních aut a autobusů přímo v centru (parkovné auto 20Kč, autobus 100Kč).
Integrovaná městská doprava: autobus č.303 ze zastávky Bystrc-zoo směr Veverská Bitýška (odjezd 8,22;9,22;10,22;11;22 atd.)

Prezentace

V centru závodů 8,00 hod-9,30 hod včetně vydávání objednaných čipů.
Nečlenové ČSOB zaplatí za půjčení čipu zálohu 600,-Kč.
Při prezentaci možné pouze přihlášky do kategorií T3,T5 dle možnosti pořadatele.

Start 00

10,00
Kategorie HDR(rodiče s dětmi) mohou startovat kdykoliv v čase 30-150 min dle pokynů vedoucího startu.
Cesta na start bude značena modrobílými fáborky.

Vzdálenosti

parkoviště buscentrum0 m
parkoviště autocentrum0 m
zastávka MHDcentrum100 m
centrumstart1200 m (pozor, převýšení 110 m)

Mapa

Veveří 1:15000, E= 5m, stav březen 2005, formát A3 (mistrovství a veteraniáda ČR, H18C, H21C, H35C, H40C), ostatní A4
kartografové – Zdeněk Lenhart,Evžen Cigoš
Všechny mapy budou vodovzdorně upraveny.
Pozor, v lese probíhá neustále probírková těžba dřeva(možné drobné změny).

Výměna map

pouze u kategorie H21: závodník odhodí na označené místo starou mapu a odebere si novou.

Terén

Typicky středoevropský,členitý,smíšený les, hustá síť cest,pestrá vegetace,zajímavé porostové detaily,v severních svazích kamenité oblasti

Zakázané prostory

Veškeré lesní prostory v okolí centra s výjimkou cesty na start.
Na mapě vyznačena přírodní rezervace Jelení žlíbek.

Popisy kontrol

Budou k dispozici v centru na informačním zařízení

Startovní čísla

Pouze pro závodníky Continental cupu (H21, D21) k dispozici v prostoru startu, samoobslužný odběr. Startovní čísla jsou uvedena na startovní listině.

Startovní listina

Bude vyvěšena v centru na informačním zařízení a u startu

Předpokládaný čas vítěze

Dle Soutěžního řádu soutěží ČSOB, příloha č.2.Časy vítězů MČR a veteraniády; předpokládáme na spodní hranici rozsahu směrných časů.

Použitý systém ražení

Elektronické, systém SportIdent pro všechny kategorie. Při poruše el.systému použijte náhradní mechanické ražení do R políček na mapě.

Organizace startu

Dva startovací koridory: pravý koridor pro závodníky MČR a veteraniádu (mapový start 1), levý koridor oblastní žebříček (mapový start 2).

Použití systému na startu

V čase -3 min. kontrola závodníků podle startovní listiny, -2 min. nulování čipu, -1 min. check

Použití systému v cíli

Po oražení cílové kontroly závodníci odevzdají mapy do připravených oddílových sáčků, občerství se (voda se sirupem), vyčtou čipy obdrží mezičasy. V případě náhradního ražení (vadná krabička SI) oznámí toto cílovému rozhodčímu před odevzdáním mapy do oddílových sáčků. K pozdějším námitkám nebude přihlíženo.

Časový limit

Pro OBLŽ120 min
Pro mistrovství ČR a veteraniádu240 min

Uzavření cíle

V 17,30 hod

Výdej map

Od 13,30 hod

Zvláštní mapové značky

Občerstvení při závodě

Čtyři občerstvovací stanice (pitná voda,iontový nápoj, kousky banánu a čokolády) jsou umístěny na optimálních postupech a vyznačeny na mapě. Tabulka rozmístění občerstvovacích stanic u kategorií MČR:
KategoriePostup mezi kontrolamiPřibližně km
D21 14,9/243-42,5
 14-158,5
 16-1711,0
 19-2013,2
D20 11,4/2010-116,2
 11-127,0
 14-159,5
D18 10,2/1710-115,6
 13-148,7
H21 23,0/3311-127,5
 16-17 (výměna map)11,5
 19-2015,0
 26-2720,0
H20 18,2/289-106,5
 15-169,0
 17-1812,5
 24-2516,5
H18 14,0/2311-126,5
 14-159,2
 18-1912,5
Závodníci kategorie H21 mohou odevzdat vlastní občerstvení označené svým startovním číslem do 10,00 hod v místě prezentace. Toto občerstvení bude převezeno na výměnu map (2. občerstvovací stanice). Pořadatel není odpovědný za případnou ztrátu či poškození.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informačním zařízení v centru

Vyhlašování výsledků

Žákovské kategorie od 13 hod,mistrovství a veteraniáda ČR od 15 hod

Ceny, diplomy

První tři závodníci žákovských kategorií obdrží diplomy a drobné ceny.
První tři závodníci Mistrovství ČR obdrží medaili, diplom a věcnou cenu.
První tři závodníci Veteraniády všech kategorií obdrží diplom a věcnou cenu

Protesty

Písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu

Občerstvení v centru

Občerstvovací stan + stánek s  běžným sortimentem(4 hotová jídla, párky, klobásy, káva, čaj, nealko, cukrovinky, pečivo)

Prodejní stánky

Vavrys, Aspire, New Balance, Newline, Jiří Šíma

Šatny

Nejsou k disposici, použijte oddílové stany.Při jejich umístění dbejte prosím pokynů pořadatelů.

Toalety

V centru závodu splachovací WC, u startu omezený počet TOI-TOI

Umývání

Sociální zařízení s umyvadly vč. studených i teplých sprch (teplé sprchy 10 Kč)

Zdravotní zabezpečení

V centru závodu zdravotní služba Českého červeného kříže

Předpokládané složení jury

Stackeová Anna (LCE), Aleš David (KSU), Štěpánek Martin (TBM)

Funkcionáři

ředitel závoduEmil Bauer
hlavní rozhodčíJiří Urválek
stavitel tratí MČR a veteraniádaJaroslav Dokoupil
stavitel tratí OBŽZdeněk Mazal

Informace

mcr.vsk-mzlu.org, telefon po 20 hod 546221471, 604213260 (ředitel závodu)

Upozornění

Dbejte zvýšené opatrnosti při cestě na start po frekventované komunikaci II.třídy (choďte vlevo!) i když je rychlost vozidel omezena dopravními značkami!

Všechny kategorie tuto komunikaci přebíhají!

Na přeběhu budou pořadatelé,ale vozidla mají přednost. Při přebíhání hlavních lesních cest pozor na cyklisty! Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí! V některých oblastech je vysoká hustota kontrol.


Na setkání s Vámi se těší pořadatelé z VSK MZLU Brno.

Emil Bauer,
ředitel závodu
Jiří Urválek
hlavní rozhodčí

úvodní strana